За да направим нашата уебстраница съвременна и функционална, използваме „бисквитки“ (cookies). РАЗБРАХ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Лични данни

Политика за защита на личните данни

 

Обща информация

„Май Маркет“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул."Света Елена" N10 (наричано по-нататък за краткост „Май Маркет“, „ние“) е администратор на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и съгласно приет Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Като администратор, ние събираме и обработваме лични данни при стриктно спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Данните се обработват само за определената цел и съобразно Вашето съгласие за това или друго легитимно основание.   

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ е израз на нашият ангажимент за прозрачност  и  има за цел да Ви разясни информация за:

-          Видовете лични данни, които събираме и обработваме

-          Как и с каква цел ги събираме,  използваме и съхраняваме

-          Кога и защо споделяме информация

-          Как защитаваме информацията

-          Какви са Вашите права и възможности за достъп и контрол на личните данни

-          Друга важна информация за поверителността

Изискванията на тази политика се прилагат в случаите:

-          Когато сте притежател на Клубна карта

-          Когато посещавате нашият сайт, в т.ч. използвате електронните форми за подаване на информация, респ. на лични данни към нас

-          Когато контактуваме с Вас или когато участвате в рекламни кампании и др.

Изискванията на тази политика не се прилагат, когато наши партньори и доставчици събират Вашите лични данни за собствени цели  (например за участия в промоции, рекламни кампании и др.).

 

Видове лични данни, които събираме и обработваме:

 

-          Когато използвате нашите услуги (в т.ч. за издаване на Клубна карта): номер на клубна карта, адрес (по местоживеене, за кореспонденция или за издаване на фактура), адрес на електронна поща, телефонен номер, дата на раждане, три имена

-          Когато притежавате и използвате Клубна карта My Market,  за да пазарувате: информация за покупките, обекта, в който са извършени, информация за натрупани/използвани отстъпки (суми по карта).

-          Когато посещавате сайта и изпращате информация, чрез него:по подробна информация можете да получите  в секция „Политика за използване на бисквитки“ на www.my-market.bg.

-          Когато контактуваме с Вас, или участвате в рекламни кампании, анкети, проучвания: Лични данни, които да Ви идентифицират когато се свържете с нас относно нашите услуги (например Вашето име и данни за контакт), включително по телефона, през интернет сайта www.my-market.bg, по електронна поща или когато комуникирате с нас чрез социалните мрежи; Подробности за имейлите и другите цифрови комуникации, които Ви изпращаме, които отваряте, включително всички връзки в тях, на които кликвате; Вашите отзиви и приноси към проучванията и анкетирането.

По отношение на обработката на лични данни, имате възможност да упражните вашите права, разписани по-долу в Политиката.

 

Цел на събирането и обработването наличните данни:

Подобряване на обслужването

В процеса на предоставяне на услугите, използваме лични данни, които да ни позволят да Ви предоставим качествено обслужване. Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от нас законосъобразно, само и единствено за посочените цели.

Клубна карта

За да използвате Клубна карта My Market, е необходима регистрация, чрез формуляр, който се попълва и подава на място в търговските обекти или онлайн, чрез нашия интернет сайт. Задължителните лични данни, които се изискват са необходими за изпълнението на услугата и в случай, че не сте съгласни да ги предоставите, ние не бихме могли да Ви издадем карта.

С откриването на клиентския акаунт получавате номер на клиентската карта, който е присвоен към Вашите лични данни. Достъпът до Вашите лични данни се контролира.

Всички служители на касовите зони, на които предоставяте Вашата карта имат ограничен достъп до Вашите лични данни.

За да подобрим обслужването, може да използваме данните от Вашата Клубна карта My Marketза вътрешен анализ, свързан с поведението ви и покупките. Това би ни позволило да съобразим нашите оферти и услуги с търсенето, и да предприемем мерки за повишаване на удовлетвореността от обслужването в обектите. При подобни анализи се използва псевдонимизация на данните и това не позволява пряко идентифициране на личността.

За повече информация относно Клубна карта My Market, вижте секцията „Клубни карти“ на сайта.

Ако вече притежавате Клубна карта, но не сте съгласни с някои от нашите променени условия, имате право да се откажете от нея, като се свържете с нас на указаните места за контакт.

 

Маркетинг и реклама

Предоставяме Ви подходяща рекламна информация, чрез сайта, социалните мрежи, електронна поща и брошури, свързана с продуктите и услугите, които ние и нашите доставчици и партньори предлагаме в търговската мрежа на Май Маркет.

Можете да направите Вашият избор за получаване на рекламни съобщения, както първоначално, когато се регистрирате при нас, така и по всяко време след това. При посещение на сайта може да посочите избора си за "бисквитки" и да контролирате предпочитанията си за онлайн реклама, в съответствие с „Политика за използване на бисквитки“.

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на маркетинга и рекламата, както и да оттеглите вече дадено съгласие за това.

 

Подобрено използване на нашия интернет сайт

Ние използваме "бисквитки" на нашият уеб сайт, за да подобрим неговата функционалност. Чрез тях получаваме информация за времето, което прекарвате в сайта, секциите, които посещавате и др. За повече информация относно "бисквитките" и как можете да ги ограничите, вижте секцията „Политика за използване на бисквитки“.

 

Комуникация

Във връзка с предоставяните услуги, Вие имате възможност да контактувате с нас лично, чрез телефон, електронна поща, социални мрежи, интернет страницата на Май Маркет. В общия случай, съдействието което изисквате да Ви окажем предполага достъп до лични данни, като информация за вашият адрес за кореспонденция, телефонен номер за обратна връзка.

В случай, че сте кандидат за работа при нас, Вие ни предоставяте документи, които съдържат лични данни (напр. автобиография, данни за контакт и др.). Ние може да използваме тези данни, с цел вземане на решение за кандидатурата, единствено за позициите в структурата на „Май Маркет“. Ние пазим тези данни за период от максимум три години, считано от последния контакт, с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни.

 

Участия в промоции, рекламни кампании, проучвания, в това число провеждани от доставчици и партньори

За да можем да управляваме кампаниите, в които сте избрали да участвате, се налага да обработим личните данни, които сте предоставили. Всяка кампания има условия, с които е необходимо да се запознаете предварително и само при съгласие от Ваша страна за участие, данните ви ще бъдат обработени.  Когато Май Маркет не е организатор на кампанията, следва да се запознаете с условията от доставчика или партньора който я организира и който има ангажимент по събиране и обработка на данните.

Във връзка с подобряване на обслужването, проучване на нагласите на потребителите, е възможно да проведем допитвания и анкети в нашите обекти или чрез интернет сайта на Май Маркет. Вие имате право да откажете да участвате, като това няма да повлияе по никакъв начин на използването на нашите услуги.

 

Споделяне на лични данни

Можем да споделяме данни от Вашите клубни карти  само с нашите партньори от групата Май Маркет. Споделяме само тези лични данни, които да позволят да пазарувате с клубната карта и да се възползвате от натрупаните отстъпки. Когато споделяме лични данни с партньорите ни от групата Май Маркет, ние изискваме те да прилагат специални мерки за защита, както и не получават право да ги използват за други цели.

В своята дейност Май Маркет използва услугите на одобрени доставчици, на които възлага определени функции (като например куриерски или пощенски услуги, поддържане на интернет сайт и др.). Тези доставчици са договорно обвързани с нашите принципи за защита на личните данни и не са упълномощени от нас да използват или разкриват информацията, която получават в процеса на изпълнение на услугата, както и нямат право да я използват за техни маркетингови цели.

Можем да споделяме лични данни с други организации при обстоятелства, при които се изискват от държавен орган, съгласно нормативен акт, когато е необходимо да упражним и защитим собствения си интерес, с оглед предотвратяване на престъпни дейности. Също така, в случай на реорганизация, сливане или продажба на дружеството „Май Маркет“ АД, е възможно да прехвърлим цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

Защита на личните данни

 

Ние от Май Маркет, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и добри практики, за да гарантираме високо ниво на сигурност на информацията и защита на  нейната конфиденциалност, цялостност и наличност.

Прилагаме технически мерки, като например защитни стени, криптиране на данни, псевдонимизация, логически контрол на достъпа в софтуерни системи и приложения, физически контрол на достъпа до сгради и помещения, надеждно съхранение и ограничен достъп. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

Нашите технически и организационни мерки за защита на личните данни са на високо ниво, но не можем да се ангажираме за сигурността на данните, които ни изпращате, чрез различни комуникационни канали през интернет. 

Когато публикувате информация в социалните мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Срок на съхранение на личните данни

 

Май Маркет ще запази Вашите лични данни за срока, който е определен в зависимост от целта, за която се събират и обработват. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надежден начин. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани, като алтернатива на изтриването на данните, като при този процес всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо.

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 3 години. Вашите основни данни, свързани с използването на Клубна карта My Market, се съхраняват за времето през което ползвате Клубната карта.

 

Вашите права

 

Вие имате право да поискате информация в писмен вид за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Във връзка с целта и начина, по който се използват данните, имате право на коригиране, заличаване/изтриване, ограничаване на обработката, възразяване срещу обработката, както и правото да подадете жалба.

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие, което сте дали във връзка с обработка на лични данни по всяко време, без да посочвате причини, като се свържете с нас на посочените контакти по-долу.

 

Право на заличаване/ изтриване

 

Имате право на заличаване/ изтриване на данните, които ние обработваме и съхраняваме за Вас. За целта е необходимо да подадете заявление по образец, на посочените контакти по-долу.

Данни се изтриват най-късно 30 дни след одобрение на заявеното от Ваша страна право, като субект на данните.

Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение, ние сме задължени да съхраним данните за срока, съответстващ на конкретния нормативен акт.

След изтриването на Вашите данни повече не е възможно да Ви предоставяме информация за тях.

Ако не сте използвали Вашата Клубна карта повече от 1 година от нейното активиране, не е необходимо упражняване на правото на изтриване, тъй като данните вече са изтрити по служебен път.

Искаме да сме сигурни, че личните данни, които съхраняваме за Вас, са точни и актуални.В случай на възникнала промяна, моля да ни информирате своевременно, тъй като това може да доведе до ограничение при използване на услугите.

Заявленията за достъп до информация и упражняване на правото на коригиране, заличаване/изтриване, ограничаване на обработката, възразяване срещу обработката на данни, се подават по образец, лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Становище по всяко искане се получава до 14-дневен срок от неговото подаване. При обективни причини, свързани със затруднено извличане на данните, този срок може да бъде удължен до 30 дни. Със становището си ние излагаме мотивирано решение, относно предоставяне или отказ за достъп до данните. В случай, че в рамките на един месец подадете повторно заявление за достъп до същата информация, която преди това сте изискали от нас, имаме законно основание да изискаме административна такса за обработка на Вашето заявление.

При съмнение за нарушение на приложимите нормативни изисквания за защита на личните данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Вие също имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас за упражняване на Вашите права като субект на данните

 

В случай, че имате въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна, може да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностно лице за защита на личните данни, на адрес: гр.Варна, кв.Владислав Варненчик, бул."Света Елена" N10 или по ел. поща на office@my-market.bg.

 

Актуализиране на настоящата политика за защита на личните данни

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Официалната версия на политиката се публикува в секция „За нас“ на сайта www.my-market.bg, разпространява се и в обектите на Май Маркет.

Ние си запазваме правото да я променяме по всяко време, поради което е необходимо да преглеждате редовно публикуванатаинформация.

Всички изменения и допълнения в Политиката ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ? съдържание на сайта.

Дата на последна актуализация: 14/05/2018 г.